Vuk Ćosić

Vuk Ćosić är en en pionjärerna inom fältet net.art där han hyllats för sina banbrytande konstprojekt. Hans verk beskrivs ofta som en blandning av konceptkonst, filosofisk konst och politisk konst, har vanligen kopplingar till olika sorters nätverk.

Ćosić blev intresserad av ASCII-kod under andra halvan av 1990-talet och skapade så småningom istory of Art for the Blind, ASCII Unreal (ett konstspel), ASCII Camera, ASCII Architecture, Deep ASCII och ASCII History of Moving Images.

Ćosić har varit med och grundat bland annat Ljubljana Digital Media Lab, Syndicate och Nettime.

Bakgrund

Vuk Ćosić föddes i Belgrad år 1966. Som ung utbildade han sig vid Belgrads Universitet (Univerzitet u Beogradu) där han tog en BA (motsvarande ungefär en kandidatexamen) i Arkeologi. Direkt efter examen flyttade han till Trieste i Italien, och året därpå till Slovenien – som då alldeles nyligen blivit en självständig stat.

Exempel på utställningar och projekt på 1990-talet (i urval)

1991 Basta, Dubrovnik (with Krpan, Martek, Opalić, Talent, Tolj)
1992 Ljubljana, Flat Jurij Krpan

Trieste, Galeria Juliet

Total Egal, St. Lambrecht (with Antun Maračič & Nenad Dančuo)

1994 Hollywood, Ljubljana, Ljubljana Castle
1996 Velodrome Online (with Luka Frelih & Strip Core, The Drug of the Natyon), Copenhagen, Electronic Cafe International
1997 Public presentation of the mobile etalon of the Slovene Mediterranean metre, Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, Torino (with Alenka Pirman & Irena Wölle)

A Day in the Life of a Net.artist (Media in Media), Ljubljana, Mestna galerija

1998 History of Art for the Airports, Tank, No. 1, London

ASCII-konst

I sin ASCII-konst använder Ćosić sig av ASCII-tecken. ASCII står får American Standard Code for Information Interchange och är en teckenkodning som används för att representera bokstäver och andra tecken i datorer. Koden använder sju bitar vilket ger plats för 128 olika tecken. För att kunna konvertera pixlar från stillbilder och rörliga bilder till ASCII har Ćosić utvecklat sin egen mjukvara.

Ćosić har arbetat med stilla ASCII, rörlig ASCII, ASCII ljud och kamera ASCII. Som utgångspunkt har han bland annat använd Kortspelarna av Cézanne, Campbell’s Soup av Warhol, en scen ur Alfred Hitchcocks film Psycho och en scen ur den pornografiska filmen Deep Throat. Allt detta har konverterats till ASCII.

The ASCII History of Art for the Blind är en sajt som beskriver utvalda bilder muntligen genom att lära upp vart och ett av de ASCII-tecken som ingår i bilden.