Snabblån

När man i vardagslag talar om snabblån menar man vanligen små lån som det går snabbt att ansöka om och få beviljade. I många fall ska de också betalas tillbaka snabbt, till exempel inom 30 dagar. I vissa fall används termen SMS-lån som synonym för snabblån, eftersom det går att använda sig av SMS för att ansöka om lånet och få besked om godkännande eller avslag. Många av de företag som erbjuder SMS-lån tillåter numera att man ansöker på andra vis också, till exempel genom att fylla i ett formulär på deras hemsida.

Se till att du har full koll på vad snabblånet innebär

Det är lockande att ta ett snabblån för att lösa en hastigt uppkommen situation, men innan du gör det är det viktigt att ha koll på vilka villkor som gäller och hur du på bästa vis kan undvika att snabblånet blir en onödigt dyr affär.

 • Jämför erbjudanden från olika långivare och titta särskilt på den effektiva räntan. Vissa företag marknadsför en låg nominell ränta, men kompenserar sig genom att ta ut många/höga avgifter.
 • Låna inte mer än vad du absolut behöver. Det är lockande att avrunda uppåt och till exempel låna 10 000 kronor istället för 8 000 kronor, men det gör det svårare att betala tillbaka lånet och kostnaden blir högre.
 • Var ärlig med dig själv vad gäller återbetalningstiden. Det kan kännas smart att välja en så kort återbetalningstid som möjligt eftersom det innebär en lägre lånekostnad, men hur ser verkligheten ut? Kommer du verkligen att kunna betala tillbaka hela lånet så snabbt, inklusive ränta och avgifter? Om du misslyckas kommer det att tillkomma dröjsmålsränta, påminnelseavgifter, etc. Ibland är det bättre att redan från början välja en lite längre avbetalningstid för att ge sig själv marginaler. Du får alltid betala tillbaka ett snabblån i förtid om du har möjlighet.
 • Jämför kostnaden för snabblånet med eventuella andra lånemöjligheter. Kanske är ett privatlån från din bank en bättre lösning?

Vad är en högkostnadskredit?

Högkostnadskredit är numera ett juridisk begrepp eftersom lagstiftaren fann det nödvändigt att kliva in och införa regler för att rensa ut de värsta typerna av snabblån från den svenska marknaden. Om ett lån uppfyller kraven för att klassas som högkostnadskredit träder vissa regler in till skydd för låntagaren, bland annat ett räntetak och ett kostnadstak.

Om den effektiva räntan (effektiva årsräntan) för ett lån är minst 30 procentenheter högre än referensräntan är lånet en högkostandskredit. Det finns dock viktiga undantag: bolån och krediter som huvudsakligen gäller kreditköp (köp av varor eller tjänster på kredit). Detta inebär att till exempel ett kreditkort som huvudsakligen är avsett för köp inte omfattas av reglerna för högkostnadskrediter även om den effektiva årsräntan är mer än 30 procentenheter högre än referensräntan.

Reglerna för högkostnadskrediter hittar du i Konsumentkreditlagen. Det är tvingande regler som inte kan avtalas bort. Reglerna gäller avtal som ingåtts den 1 september 2018 eller senare.

Viktiga regler för en högkostnadskredit

 • Marknadsföringen av lånet måste följa vissa måttfullhetsregler.
 • Den nominella räntan får vara högst 40 procentenheter över referensräntan.
 • Om du inte betalar i tid får långivaren debitera dröjsmålsränta, men inte några förseningsavgifter eller liknande. Dock är påminnelseavgift och inkassoavgift/inkassokostnad tillåtet – de räknas inte som förseningsavgifter. (Däremot omfattas de av kostnadstaket, se nedan.)
 • Om du inte betalar i tid och debiteras dröjsmålsränta får denna inte vara mer än 40 procentenheter över referensräntan.
 • Kostnadstaket innebär att det du sammanlagt betalar i räntor och avgifter (inklusive nominell ränta, dröjsmålsränta, uppläggningsavgift, aviavgifter, fakturaavgifter, påminnelseavgifter och inkassoavgifter) inte får överstiga det lånade beloppet. Om du till exempel lånar 2 000 kronor får totalkostnaden för lånet alltså inte överstiga 2 000 kronor, och du kommer att betala in max 4 000 kronor.
 • Om en försäkring ingår som är obligatorisk för lånet ingår försäkringskostnaden i kostnadstaket.
 • Exempel på kostnader som aldrig ingår för beräkningen av kostnadstaket är Kronofogdens kostnader, rättegångskostnader i domstol och kostnader för utmätning. Om du missköter avbetalningsplanen så illa att tvisten går vidare till dessa instanser kan det alltså bli dyrt för dig eftersom kostnadstaket inte skyddar dig mot sådana kostnader.
 • Lånet får bara förlängas en gång mot en förlängningskostnad. Däremot får det förlängas fler gånger än så om långivaren inte debiterar dig någon förlängningskostnad för det. Som kostnad räknas även ränta under förlängningsperioden.Om du tar ett nytt lån hos samma låntagare eller en närstående låntagare för att betala tillbaka det gamla lånet räknas det som en förlängning.Undantagsregel: Lånetiden får förlängas mer än en gång mot extra kostnad om det sker för att du beviljas en skälig avbetalningsplan.

Vad är referensräntan?

En gång varje halvår meddelar Riksbanken vad den nya referensräntan är. Detta sker den sista vardagen före den 1 januari och den sista vardagen före den 1 juli. Referensräntan motsvarar Riksbankens effektiva styrränta vid utgången av föregående halvår (30 juni 2023). Om så behövs, avrundas referensräntan till närmast högre halva procentenhet.

Genom att koppla regler för högkostandskrediter till referensräntan har lagstiftaren säkerställt att de följer det allmänna ränteläget i Sverige.

Information om aktuell referensränta hittar du hos Riksbanken.se.