Hybrid arts

Hybrid arts är en konstinriktning där konstnärer fokuserar på områden inom vetenskap och teknik som ligger i framkant av utvecklingen. Det finns idag flera organisationer och konstnärliga grupper för hybrid arts och det går att studera på universitetsnivå. Det arrangeras också utställningar och konstfestivaler med inriktning på hybrid arts – eller hybridkonst som det heter på svenska.

Exempel på fält som ofta inkorporeras i hybridkonst är biologi, bioteknik, fysik, robotik, artificiell intelligens och experimentella gränssnittstekniker.

Många hybridkonstnärer utforskar aspekter och möjligheter med modern vetenskap och teknik som vanliga forskare inom de stora institutionerna och kommersiella forskningsföretagen inte ägnar sig åt. Konstverken inom fältet hybridkonst löper över hela spektret – från att hylla mänsklig utveckling och nyfikenhet till att vara djupt kritiska och peka ut vetenskapen som arrogant och farlig.

Exempel på fält som inkorporerats i hybridkonst

Fysik

Partikelfysik

Atomenergi

Geologi

Kemi

Astronomi

Rymdforskning

Nanoteknik

Materialvetenskap

Levande organismer

Levan system

Mikroorganismer

Djur

Växter

Ekologi

Genetik

Bioingenjörskonst

Stamceller

Proteomics

Människans biologi

Människokroppen

Bionics

Kroppsmodifiering och manipulation

Hjärnprocesser

Kroppsliga processer

Kroppsscanner

Medicin

Kinetik

Elektronik

Robotik

Physical computing

Ubiquitous computing

Telekommunikation

Telefon

Radio

Telenärvaro

Internet

Mobil teknik

Locative media

Informationssystem

Databaser

Övervakning

RFID/Streckkoder

Syntetisk film

Informations-visualisering

Alternativa gränssnittstekniker

Rörelser

Gester

Beröring

Ansiktsuttryck

Tal

Wearable computing

VR-kodning

3D-ljud

Algoritmer

Mjukvara

A-life

Artificiell intelligence

 

Var kan jag uppleva hybridkonst?

Eftersom hybridkonst ofta inte passar in i konventionella idéer om vad som är konst har det funnits behov av att skapa nya arenor där besökare kan komma i kontakt med hybridkonst. Det är till exempel inte vanligt att gallerier och museum som ägnar sig åt traditionell bildkonst eller skulptural konst väljer att visa hybridkonst.

För att svara på detta behov har det skapats festivaler, tävlingar, museum och gallerier som särskilt inriktar sig på hybridkonst och närbesläktade konstformer.

Här är några exempel:

  • VIDA – Art & Artificial Life International Competition
  • International Symposium of Electronic Arts (ISEA)
  • V2 – DEAF (Dutch Electric Arts Festival)
  • Ars Electronica

Ars Electronica

Den årliga festivalen Ars Electronica inkluderar bland annat tävlingar inom fälten Interactive och Hybrid och har gästföreläsare från både konstvärlden och den vetenskapliga världen.

Ars Electronica är en av de ledande internationella forumen för experimentell konst, inklusive hybridkonst, och deras användande av ordet hybridkonst är en av anledningarna till att benämningen har slagit igenom och fått så pass stor spridning.

Här är vad Ars Electronica har att säga om kategorin Hybridkonst:

The Hybrid Art category is dedicated specifically to today’s hybrid and transdisciplinary projects and approaches to media art. Primary emphasis is on the process of fusing different media and genres into new forms of artistic expression as well as the act of transcending the boundaries between art and research, art and social/political activism, art and pop culture. Jurors will be looking very closely at how dynamically the submitted work defies classification in a single one of the Prix categories of long standing.”

Exempel på organisationer och informationskällor för hybridkonst

Namn Info
Journal Leonardo Publiceras av MIT Press och har i över 40 års tid lyft fram och dokumenterar konst som skapas i skärmningspunkten mellan konst, vetenskap och teknik. Leondardo uppmuntrar också samarbeten mellan personer aktiva inom konst, vetenskap och teknik/teknologi.
we-make-money-not-art.com Sajt som drivs av skribente, curatorn och konstkritikern Régine Debatty. Här finns en stor mängd aktuell information om konferanser, konstprojektet och utveckling inom fältet hybridkonst.
   
The Arts Catalyst En brittisk organisation vars syfte är att ”extend the practice of artists engaging with scientific processes, facilities and technologies in order to reveal and illuminate the social, political and cultural contexts that brought them into being
SymbioticA Ett universitetssponsrat konstnärslaboratorium i Australien för personer som vill inrikta sig på att försöka utforska, förstå och kritisera livsvetenskaperna (life sciences).
Art and Genomics Centre Konstnärslaboratorium i Nederländerna
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial Konstnärslaboratorium i Spanien
Artists in Labs Konstnärslaboratorium i Schweiz
The Conceptual/Information Arts (CIA) Program Ett experimentellt utbildningsprogram inom den konstnärliga institutionen på San Franciso State University. Programmet inkluderar kurser om robotik, locative media, konst & biologi, med mera.