Critical Art Ensemble

Critical Art Ensemble (CAE) är ett konstkollektiv bestående av medlemmar som alla ägnar sig åt mediaaktivism i form av så kallad tactical media. Tactical media är ett begrepp som myntades i mitten av 1990-talet som benämning på en form av mediaktivism som inriktar sig på temporära interventioner i mediasfären istället för att skapa mer långvariga alternativa media outlets.

Medlemmarna i Critical Art Ensemble ägnar sig åt många olika konstformer, inklusive performance, fotografi, webbdesign, datorgrafik, film/video, text och böcker. CAE har bland annat gett ut sju böcker och fått sina texter översatta till 18 olika språk.

Här nedanför kan du hitta några exempel på vad Critical Art Ensemble har haft för sig under åren. Listan är långt ifrån komplett och tar bara upp några olika exempel från CAE:s långa tid som aktiva.

Critical Art Ensemble 1986 – 1990

 • År 1986 inledde Steve Kurtz och Steve Barnes ett samarbete för att skapa low-tech videor med studenter, och det var i samband med detta som signaturen Critical Art Ensemble uppkom. Critical Art Ensemble bildades dock inte förrän året därpå.
 • Under sommaren 1987 breddades den nybildade CAE till att omfattade sex kärnmedlemmar: Steve Kurtz, Steve Barnes, Dorian Burr, Beverly Schlee och Hope Kurtz. Samma år höll ensemblen sina första multimediautställningar på Club Nu i Miami, Florida (USA) och Pappy’s Lounge i Jackson, Mississippi (USA).
 • År 1988 producerades ensemblens två första event: Political Art In Florida? i samarbete med Group Material och Frontier Production i samarbete med Thomas Lawson. Det var också under den här perioden som CAE började släppa böcker med plagiarismpoesi.
 • År 1989 skapade CAE tillsammans med Gran Fury multimediaeventet Cultural Vaccines som hölls Tallahassee, Florida (USA). Eventets tema var kritik mot USA:s HIV-policy. Året därpå samarbetade CAE med prostituerade i New York för att skapa eventet Peep Show som precis som Cultural Vaccines hölls i Tallahassee.

Critical Art Ensemble 1991 – 1995

 • År 1991 skapade CAE Fiesta Critica tillsammans med lokala utländska jordbruksarbetare i Indiantown, Florida (USA). Året därpå skapade CAE en serie verk för Highway Culture som fick samlingsnamnet Exit Culture.
 • CAE:s första uppträdande i Europa ägde rum på Audio/Visual Experiment Festival i Nederländerna år 1993.
 • År 1994 publicerades CAE:s The Electronic Disturbance av Autonomedia. Autonomedia är ett av de största förlagen i Nordamerika för radikala teoretiska böcker i det anarkistiska fältet. Samma år påbörjas byggandet av sajten critical-art.net och projektet Useless Technology visas både online och som gatukonst.
 • År 1995 ger sig CAE ut på turné i Europa med föreställningen Body Count.

Critical Art Ensemble big

Critical Art Ensemble 1996 – 2000

 • Autonomedia publicerar Critical Art Ensembles Electronic Civil Disobedience år 1996.
 • CAE turnerar med Flesh Frontiers and Shareholder’s Briefing under år 1997 och samma år publiceras en italiensk översättning av The Electronic Disturbance av förlaget Castelvecchi.
 • Under år 1998 turnerar CAE med föreställnignen Flesh Machine. Turnén startar i Wien och avslutas i Helsingfors. Automedia publicerar Flesh Machine på engelska och Passagen ger ut den översatt till tyska. Samma år ger Castelvecchi ut Electronic Civil Disobedience på italienska och L’Eclat publicerar en fransk antologi av CAE:s texter, en antologi som får nament La Resistance Electronique. I Storbritannien uppträder CAE med föreställningen The International Campaign for Free Alcohol and Tobacco for the Unemployed på gatan i Sheffield.
 • År 1999 har CAE:s The Society for Reproductive Anachronisms premiär i kafeterian på Rutgers University i New Jersey (USA) och Cult of the New Eve (CoNE) premiäruppförs på St. Clara Hospital i Rotterdam (Nederländerna).
 • År 2000 publicerar Autonomedia CAE:s Digital Resistance: Explorations in Tactical Media och Passagen ger ut en tysk antalogi av CAE-texter.

Critical Art Ensemble 2001 – 2004

 • GenTerra var ett projekt som CAE genomförde i samarbete med Beatriz da Costa och som uppfördes under perioden 2001-2003. GenTerra utforskade transgenetik, miljörisker och policies för mänsklig hälsa. Deltagarna manipulerade transgentiska bakterier på Natural History Museum i London, Gallery Oldham i Manchester, St. Norbert Art & Cultural Center i Winnipeg och Le Magasin (Centre National d’Art Contemporain) i Grenoble.
 • Under perioden 2002-2004 uppförde CAE, Beatriz da Costa och Claire Pentecost föreställningen Molecular Invasion tillsammans med studenter från Corcoran School of Art and Design. I föreställningen experimenterar deltagarna med genetiskt modifierade grödor med hjälp av miljövänliga icke-giftiga ämnen. De grödor som man experimenterar med är majs, soja och raps.
 • Under perioden 2003-2004 genomförde CAE, Beatriz da Costa och Shyh-shiun Shyu föreställningen Free Range Grain. Tillsammans skapade de ett bärbart lab som kunde testa livsmedel för att se om de innehöll genmodifierade grödor. Allmänheten fick ta med sig produkter som de misstänkte innehöll genmodifierade grödor och få dem testade.

Critical Art Ensemble 2005 – 2010

 • CAE:s projekt Marching Plague genomfördes under perioden 2005-2007 och utforskade misslyckade program för biologisk krigföring med bakterier världen över. Projektet riktade kritik mot att USA fortsätter expandera sitt program för bakteriologisk krigföring trots att så många liknande projekt under historien har misslyckats. I Marching Plague använde sig Critical Art Ensemble av både performance, video och andra installationer.
 • CAE:s Target Deception som ägde rum år 2007 var ett offentligt experiment i Leipzig (Tyskland) som hämtat inspiration från experiment för biologisk krigföring som genomfördes i San Francisco (USA) under 1950-talet. CAE placerade ut deltagare kring USA:s konsulat i Leipzig och släppte sedan ut Bacillus subtilis från stadshutstornet som låg ungefär en britisk mil därifrån. Prover togs från deltagarna utanför konsulatet och skickades till ett lokalt laboratorium som testade proverna för att se om de innehöll Bacillus subtilis. Inga spår av Bacillus subtilis hittades.

Critical Art Ensemble 2010 – 2014

 • När CAE upptäckte att få invånare i Kyoto kände till National Museum of Modern Art i Kyoto (Japan) genomförde de år 2010 projektet Concerned Citizens of Kyoto. För att skapa intresse för museumet delade CAE ut gratis öl och cigaretter. När folk kom till museumet för att ta emot dessa varor fick de även en förfalskad inbjudan till en gala för museets vänner och donatorer.
 • CAE inledde ett projekt mot vad de ansåg vara den alltför stora riskvilligheten bland finanstoppar och folk på wall street. CAE tyckte att många hade börjat spekulera hejvilt i vad som var mer att beskriva som hasardspel än investeringar. Ju högre risk de tog desto större vinster kunde de tjäna och näringslivstopparna verkade enligt CAE villiga att satsa allt på ett nummer på roulette i hopp om att tjäna stora vinster samtidigt som de ignorerar de effekter det har för vanligt folk om de förlorar.
 • Under projektet Underground Tarot, som ägde rum i Kanada år 2011, visade CAE bilder på plattformanas bildskärmar i Torontos tunnelbanesystem. Dessa bilder var tänkta att uppmana till fri association hos åskådarna, precis som tarotkort.
 • År 2012 använde sig CAE av en helikopter för att lyfta upp deltagare så högt upp i luften att de åskådligjorde den ekonomiska separationen mellan världens ekonomiska topp (1%) och resten (99%). Istallationen kallades för A Public Misery Message: A Temporary Monument to Global Inequality.
 • Keep Hope Alive Block Parrty (KHABP) arrangerades av CAE år 2013. Även detta handlade om den globala fördelningen av resurser. Exempel på städer där KHABP ägde rum är Sheffield (Storbritannien), Kyoto (Japan) och Portland (USA).
 • År 2014 skapade Critical Art Ensemble ett tillfälligt monument på Nathan Philips Square framför stadshuset i Toronoto (Kanada). Monumentet, som hette A Temporary Monument to North American Energy Security, visar upp olika argument från miljövänner och företag rörande energiutvinning.
 • År 2014 arrangerade CAE Cuencas Laboratory, en serie möten, föredrag, diskussioner och måltider med fokus på miljövård i Argentina.